.::. WITAMY .::.

GIMNAZJUM NR 9 W POZNANIU
OSIEDLE KOSMONAUTÓW 111

Historia szkoły

Gimnazjum nr 9 powstało w 1999 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły była dr Grażyna Michalak do 31.08.2002r. W tym okresie Gimnazjum nr 9 ściśle współpracowało ze Szkołą Podstawową nr 65, organizując między innymi wyjazd na pielgrzymkę do Włoch (8 - 14.11.1999r.) i do Paryża (25.06 - 01.07.2000 r.) oraz na obóz zimowy do miejscowości Suche koło Zakopanego (22.01 - 2.02.2000r.). W wrześniu 2000r. powstał Statut Szkoły. Od 01.09.2002r. dyrektorem szkoły jest mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz. 17 czerwca 2003r. szkole nadano imię Jerzego Waldorffa i wręczono sztandar. 1.09.2004r. podczas inauguracji nowego roku szkolnego dyrektor Pro Sinfoniki podarował szkole obraz patrona szkoły - Jerzego Waldorffa. Corocznie w miesiącu październiku organizowane są wycieczki integracyjne klas pierwszych, w maju - dla klas trzecich, w czerwcu - dla klas drugich.